အကြောအဆစ်နှင့် ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Physiatrist

ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းဌေး
Prof: Than Than Htay

Qualifications

M.B.,B.S, Dip.Med.Sc, M.Med.Sc,
Dr.Med.Sc (Rehabilitation Med)

Date & Time

Tue, Thur, Fri, Sun – 3:00 PM to 5:00 PM