CCU, ICU

နှလုံး၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်ရွက်ထားရှိကုသမှု (CCU, ICU)

နှလုံးလူနာများနှင့် အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်သောလူနာများကို အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းတွင် ခေတ်မီ သော စက်ကိရိယာများဖြင့် အထူးကျွမ်းကျင်သော
Medical Team မှ ကုသဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါ သည်။
Hunt Line Ph: (+951) 2304999, (+951) 538055 [Ext: 1205, 1206 (CCU), 1884, 1885 (ICU)]

CCU

ICU