အဏုမြူရောင်ခြည် ဆေးပညာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Nuclear Medicine

ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝါဝါဝမ်းမောင်
Prof: War War Wann Maung

Qualifications

M.B.,B.S, Dip. Med.Sc Nuclear Medicine (London), F.R.C.P(Glasg)