ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုလေ့ကျင့်ရေးဆေးခန်း Rehabilitation Clinic

ဒေါက်တာ ဦးအောင်ကျော်သောင်း
Dr. Aung Kyaw Thaung

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Rehabilitation Medicine)

ဒေါက်တာ ဦးလောဟအောင်
Dr. Law Ha Aung

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Rehabilitation Medicine),
Dr.Med.Sc ( Rehabilitation Medicine)

ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်မြတ်ဆုသွင်
Dr. Khin Myat Su Thwin

Qualifications

M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc (Rehabilitation Medicine)