အထူးကုသမားတော်နှင့်အာဟာရပညာရှင်များ Nutritionists

ဒေါက်တာဝင်းဝင်းမြင့်
Dr.Win Win Myint

Qualifications

M.B.,B.S, M.Sc (Nutrition)USA, M.AND (USA)
M.SNDA(Spore), Nutrition Specialist

Date & Time

Tue – 2:00 PM to 3:00 PM
Fri – 3:00 PM to 4:00 PM

ဒေါက်တာဒေါ်နှင်းဟေမာန်အောင်
Dr.Preeti @ Hin Hay Marn Aung

Qualifications

M.B.,B.S (Mdy), M.Sc Nutrition & Dietetics (UK)

Date & Time

Mon,Wed – 9:30 AM to 12:00 Noon
Sat – 5:00 PM