အထွေထွေဆရာဝန်ကြီးများ Physicians

ဒေါက်တာ ဦးမျိုးအောင်ကျော်
Dr. Myo Aung Kyaw

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc(Dermatology), Royal College of Australia & Bond University

ဒေါက်တာဦးလှအောင်
Dr. Hla Aung

Qualifications

M.B.,B.S(Ygn) M.R.C.P(London), F.R.C.P(London), F,R,C.P(Edin)

ဒေါက်တာ ဦးအောင်ကျော်ဝင်း
Dr. Aung Kyaw Wynn

Qualifications

M.B.,B.S(Yangon), M.Med.Sc[Int Med], M.R.C.P(UK), M.R.C.P.E,M.R.C.P.S(Glasgow)