အသည်းရောဂါကုဆရာဝန်ကြီးများ Hepatologist

ပါမောက္ခ ဦးဝင်းနိုင်
Prof: Win Naing

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med], M.A.C.T.M [Aust], M.R.C.P [Uk], F.R.C.P [Edin], Dr.Med.Sc(Hepatology)

ပါမောက္ခ ဦးနိုင်နိုင်ထွန်း
Prof: Naing Naing Tun

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Int.Med], M.R.C.P (UK), Dr.Med.Sc (Hepatology), Senior Consultant Hepatologist

ဒေါက်တာ ဒေါ်မေကြည်ကျော်
Dr. May Kyi Kyaw

Qualifications

M.B.,B.S.M.Med.Sc[Int.Med], M.R.C.P[UK], Dr.Med.Sc (Hepatology), Consultant Hepatologist

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဦးအောင်ကိုကိုကျော်
Asso: Prof: Aung Ko Ko Kyaw

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Int.Med], M.R.C.P[UK], Dr.Med.Sc(Hepatology), Fellowship in Hepatology (Korea)

ဒေါက်တာ ဒေါ်ငြိမ်းမွန်ယု
Dr. Nyein Mon Yu

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), M.R.C.P(UK) Dr.Med.Sc(Hepatology), F.R.C.P(Glasg)