နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Cardiologists

ပါမောက္ခဦးအောင်
Prof : Aung

Qualifications

M.B.,B.S [ Ygn ], M.R.C.P [UK], F.R.C.P [Edin],
Dr.Med.Sc [ Ygn], F.A.C.C ( USA), F.As.C.C

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်မေစန်း
Prof : Khin May San

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med],M.R.C.P [UK],
F.R.C.P [Edin], Dr.Med.Sc [ Cardiology],
F.A.C.C ( USA), F.As.C.C

တွဲဘက်ပါမောက္ခဦးမျိုးဝင်း
Asso : Prof : Myo Win

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med],
Dr.Med.Sc [ Cardilology ], F.As.C.C, F.A.C.C ( USA)

ပါမောက္ခဦးတင်လတ်
Prof : Tin Latt

Qualifications

M.B.,B.S( YGN), M.Med.Sc [Int.Med],F.A.C.T.M ( Aus),
M.R.C.P [ UK], F.R.C.P [Edin], Dr.Med.Sc [ Cardilology ],
F.As.C.C, F.A.C.C ( USA), F.E.S.C

ပါမောက္ခဦးမြင့်စိုးဝင်း
Prof : Myint Soe Win

Qualifications

M.B.,B.S( YGN), M.Med.Sc [Int.Med],M.R.C.P [ UK],
Dr.Med.Sc [ Cardilology ], F.R.C.P [Edin], F.As.C.C

ပါမောက္ခ ဒေါ်လွင်တင်အေး
Prof: Lwin Tin Aye

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Int.Med], M.R.C.P[UK], FAsCC,
FRCP(London),
Fellowship in Interventional Cardiology [Singapore]

ဒေါက်တာဦးသန်းထိုက်အောင်
Dr. Than Htike Aung

Qualifications

M.B.,B.S, (Ygn), M.R.C.P (UK), FAsCC (ASEAN), F.E.Sc (UK),
FAMS ( Cardiology, Singapore ),
Fellowship in International Cardiology ( Singapore)

တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါ်ယဉ်နွယ်ထွန်း
Asso: Prof: Yin Nwe Tun

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), M.Med.Sc ( Internal Medicine),
M.R.C.P ( UK),FRCP (Edin), Dr.Med.Sc ( Cardiologist),
Associate Professor/ Senior Consultant Cardiologist ( Interventional Cardiology), Department of Cardiology, Yangon General Hospital

ဒေါက်တာ ဦးစိန်ခိုင်
Dr. Sein Khine

Qualifications

M.B.,B.S(Ygn), M.Med.Sc(Int.Med), MRCP(UK), FRCP(Edin), Dr.Med.Sc(Cardiology), FAsCC, Fellowship in electrophysiology and pacing(Singapore), Lecturer, Department of Cardiology

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဦးမျိုးမြင့်ဦး
Asso: Prof: Myo Myint Oo

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Internal Medicine)
Dr.Med.Sc (Cardiology), FAsCC
Fellowship in Echocardiography (Singapore)
Senior Consultant Cardiologist
North Okkalapa General & Teaching Hospital