နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Cardiologists

ပါမောက္ခဦးအောင်
Prof : Aung

Qualifications

M.B.,B.S [ Ygn ], M.R.C.P [UK], F.R.C.P [Edin],
Dr.Med.Sc [ Ygn], F.A.C.C ( USA), F.As.C.C

Date & Time

Tue, Thu -12:00 Noon
( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး )

ပါမောက္ခဒေါ်ချိုလေးမာ
Prof : Cho Lay Mar

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med], F.R.C.P [Edin],
F.A.C.C ( USA)

Date & Time

Tue, Thu -12:00 Noon to 3:00 PM ( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး )

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်မေစန်း
Prof : Khin May San

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med],M.R.C.P [UK],
F.R.C.P [Edin], Dr.Med.Sc [ Cardiology],
F.A.C.C ( USA), F.As.C.C

Date & Time

Mon to Sat – 8:30 AM to 10:00 AM (တနလာၤမှစနေ)

တွဲဘက်ပါမောက္ခဦးမျိုးဝင်း
Asso : Prof : Myo Win

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med],
Dr.Med.Sc [ Cardilology ], F.As.C.C, F.A.C.C ( USA)

Date & Time

Mon, Wed, Fri – 9:00 AM to 11:00 AM
( တနလာၤ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)

ပါမောက္ခဦးဆန်းလွင်
Prof : San Lwin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med],
M.R.C.P [ UK], F.R.C.P [Edin]

Date & Time

Mon , Fri – 2:30 PM to 6:00 PM
( တနလာၤ၊သောကြာ)

ပါမောက္ခဦးတင်လတ်
Prof : Tin Latt

Qualifications

M.B.,B.S( YGN), M.Med.Sc [Int.Med],F.A.C.T.M ( Aus),
M.R.C.P [ UK], F.R.C.P [Edin], Dr.Med.Sc [ Cardilology ],
F.As.C.C, F.A.C.C ( USA), F.E.S.C

Date & Time

Mon , Wed, Fri – 9:00 AM to 11:00 AM
( တနလာၤ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)
Tue, Thu, Sat – 10:00 AM to 12:00 AM
( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး၊ စနေ )

ပါမောက္ခဦးမြင့်စိုးဝင်း
Prof : Myint Soe Win

Qualifications

M.B.,B.S( YGN), M.Med.Sc [Int.Med],M.R.C.P [ UK],
Dr.Med.Sc [ Cardilology ], F.R.C.P [Edin], F.As.C.C

Date & Time

Tue, Thur – 9:00 AM to 11:00 AM
( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး)

ဒေါက်တာဦးသန်းထိုက်အောင်
Dr. Than Htike Aung

Qualifications

M.B.,B.S, (Ygn), M.R.C.P (UK), FAsCC (ASEAN), F.E.Sc (UK),
FAMS ( Cardiology, Singapore ),
Fellowship in International Cardiology ( Singapore)

Date & Time

Tue, Thur, Sat – 8:00 AM to 11:00 AM
( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး၊ စနေ )

တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါ်ယဉ်နွယ်ထွန်း
Asso: Prof: Yin Nwe Tun

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), M.Med.Sc ( Internal Medicine),
M.R.C.P ( UK), Dr.Med.Sc ( Cardiologist),
Associate Professor/ Senior Consultant Cardiologist ( Interventional Cardiology), Department of Cardiology, Yangon General Hospital

Date & Time

Tue, Wed – 4:00 PM (အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး)
Sat, Sun – 3:00 PM
(စနေ၊တနင်္ဂနွေ)

ဒေါက်တာဆွေရည်တင့်
Dr: Swe Yi Tint

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), M.Med.Sc ( Internal Medicine),
M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), MRCP (UK), Dr.Med.Sc (Cardiology), Fellowship in Electrophysiology & Pacing (Singapore) Consultant Cardiologist

Date & Time

Tue, Fri – 9:00 AM to 11:00 AM (အင်္ဂါ၊သောကြာ)
Thu – 1:00 PM to 3:00 PM (ကြာသာပတေး )