အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်းရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Chest Physicians

ပါမောက္ခဦးတင်မောင်ချို
Prof : Tin Maung Cho

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med),F.R.C.P ( Edin), F.C.C.P ( USA)

Date & Time

Mon to Fri – 12:00 Noon to 3:00 PM (တနလာၤ မှ သောကြာ)
Sat – 10:00 AM ( စနေ)

ပါမောက္ခဦးဝင်းနိုင်
Prof : Win Naing

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med),M.A.C.T.M (Aust),
M.R.C.P ( UK),F.R.C.P ( Edin), F.C.C.P ( USA)

Date & Time

Mon to Fri – 12:00 Noon (တနလာၤ မှ သောကြာ)
Sat – 12:30 PM to 2:00 PM ( စနေ)

ပါမောက္ခဦးရဲထွန်း
Prof : Ye Tun

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), Ph.D ( Japan), FC.C.P ( USA)

Date & Time

Mon, Fir – 4:30 PM (၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)