အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်းရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Chest Physicians

ပါမောက္ခ ဦးဝင်းနိုင်
Prof : Win Naing

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med),M.A.C.T.M (Aust),
M.R.C.P ( UK),F.R.C.P ( Edin), F.C.C.P , Dip.Med.Edu

ပါမောက္ခ ဦးရဲထွန်း
Prof : Ye Tun

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), Ph.D ( Japan), FC.C.P ( USA)

ဒေါက်တာဦးရဲသူဟန်
Dr.U Ye Thu Han

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med ) , Dr.Med.Sc ( Respiratory Medicine )

ဒေါက်တာ‌‌ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်
Dr Daw Win Win Myint

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med ), MRCP ( UK )
FRCP ( Edin ), Dr.Med.Sc ( Respiratory Medicine )

ပါမောက္ခ ဒေါ်တိုးစန္ဒာ
Prof: Toe Sanda

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Int.Med], MRCP(UK), FRCP (Edin), Dr.Med.Sc (Respiratory Medicine), FCCP (USA)