အဆုတ်နှင့် ရင်ခေါင်းခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Chest- Surgeons

ပါမောက္ခ ဦးမောင်မောင်ခင်
Prof: Maung Maung Khin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Surgery], F.R.C.S [Glasg], Dr.Med.Sc[Thoracic Surgery]

ပါမောက္ခ ဦးတင့်ဇော်ဦး
Prof: Tint Zaw Oo

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Surgery], FRCSEd.Dr.Med.Sc[Thoracic Surgery], Diploma in Medical Education

ပါမောက္ခ ဦးထက်မြတ်
Prof: Htet Myat

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Surgery], M.R.C.S.Ed. Fellowship in VATS (CCIT), Dr.Med.Sc (Thoracic Surgery), Pulmonary, Esophageal & General Thoracic Surgery

တွဲဘက် ပါမောက္ခ ဦလွှမ်းမိုးထက်
Asso: Prof: Hlwan Moe Htet

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Surgery], MRCS(Edin), Dr.Med.Sc(Thoracic Surgery), Fellowship in Thoracic Surgery (NUH, Singapore), Thoracic Surgery