နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ E.N.T Surgeons

ပါမောက္ခ ဦးစိုးတင်
Prof : Soe Tin

Qualifications

M.B.,B.S [YGN],D.L.O[London],F.R.C.S[Edin],F.I.C.S[USA], F.A.C.S[USA],
E.N.T,Specialist & Head and Neck Surgeon

ပါမောက္ခ ဦးဘုန်းမြင့်ထွန်း
Prof: Phone Myint Tun

Qualifications

M.B.,B.S,M.Med.Sc [ENT],Dr.Med.Sc[ENT],
M.R.C.S(Edin),Dip.Med.Edu

ပါမောက္ခ ဒေါ်မေခင်သိန်း
Prof. May Khin Thein

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (E.N.T), F.R.C.S.Ed, Dr.Med.Sc(ORL), Dip M.Ed

တွဲဘက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်သီတာရွှေ
Asso :Prof : Thidar Shwe

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ENT),
Certificate of Clinical Fellowship in ORLHNS (Malaysia),
Senior Consultant E.N.T,
Head and Neck Surgeon

ဒေါက်တာ ဒေါ်မူမူမြင့်
Dr.Mu Mu Myint

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (ENT), Dr.Med.Sc (ORL-HNS), Consultant ENT Surgeon