ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ General Surgeons

ပါမောက္ခဦးဟန်ဝင်း
Prof : Han Win

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Surg),F.R.C.S ( Edin ), Dr.Med.Sc,( Surg)

Date & Time

Mon, Wed,Fri – 4:30 PM to 6:30PM (တနလာၤ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)
Tue, Thur, Sat – 2:00 PM to 3:30 PM (အင်္ဂါ၊ကြာသာပတေး၊စနေ)

ဒေါက်တာဦးပေါ်ဦး
Dr. Paw Oo

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Surg),FRSCEs,
FRCS Dip in Endoscopic Surg; ( France)

Date & Time

Tue, Thur, Sat – 10:00 AM to 12:00 noon (အင်္ဂါ၊ကြာသာပတေး၊စနေ)

ဒေါက်တာဦးဉာဏ်သိန်း
Dr. Nyan Thein

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Surg),M.Med. Sc ( Surg),
F.R.C.S ( Irel), F.I.C.S ( USA)

Date & Time

Tue -12:00 Noon to 1:00 PM (အင်္ဂါ)
Thur – 1:00 PM (ကြာသာပတေး)

ပါမောက္ခဦးအေးမွန်
Prof : Dr. Aye Mon

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S(Edin), F.I.C.S( USA), Dip, Med.Edu

Date & Time

Mon, Wed, Fri – 5:00 PM to 6:00 PM (တနလာၤ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)

ပါမောက္ခ ဒေါ်တင်တင်မာ
Prof : Tin Tin Mar

Qualifications

M.B, B.S, M.Med.Sc [Surg]
F.R.C.S [Edin], Dip.Med.Edu

Date & Time

Tue, Thur – 4:30 PM (အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး)
Sat – 2:00 PM (စနေ)

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝင်းရီ
Asso: Prof : Win Yee

Qualifications

M.B, B.S, M.Med.Sc [Surgery],
Dip.Med.Ed

Date & Time

Sat-Sun -12:00 Noon to 2:00 PM (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
Tue, Thur –12:00 Noon to 2:00 PM(အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး)

ဒေါက်တာညီညီဆွေ
Dr. Nyi Nyi Swe

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S.Ed, Dr.Med.Sc ( General Surgery),
Senior Consultant Surgeon

Date & Time

Tue, Thur – 4:30 PM (အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး)

တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးမင်းထင်
Asso: Prof: Dr. Min Htin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery), MRCSEd.,
Dr.Med.Sc ( General Surgery)

Date & Time

Tue, Thu – 7:00 AM to 8:00 AM ( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး)

တွဲဘက်ပါမေက္ခဦးစံရီ
Asso: Prof: San Yi

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S (Edin), F.A, C.S (USA)
F.I.C.S (USA) Dr.Med.Sc (Surgery)

Date & Time

Sat,Sun – 9:00 AM (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
Mon, Wed – 7:00 PM (တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး)

ဒေါက်တာဒေါ်မေရီသန်း
Dr. Mary Than

Qualifications

General and colorectal surgeon MBChB (UK), MRCS (UK), M.Sc( Oxon, UK), FRCS (Eng, UK)

Date & Time

Mon, Wed, Fri – 10:00 AM to 12:00 Noon ( တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ)