ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ General Surgeons

ပါမောက္ခဦးဟန်ဝင်း
Prof : Han Win

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Surg),F.R.C.S ( Edin ), Dr.Med.Sc,( Surg)

ဒေါက်တာဦးဉာဏ်သိန်း
Dr. Nyan Thein

Qualifications

M.B.,B.S(Ygn) , M.Med.Sc ( Surg),
F.R.C.S ( Irel), F.I.C.S ( USA)

ပါမောက္ခဦးအေးမွန်
Prof : Dr. Aye Mon

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surgery],F.R.C.S (Edin), F.I.C.S( USA), Dip, Med.Edu

ပါမောက္ခ ဦးသိန်းလွင်
Prof: Thein Lwin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surg], F.R.C.S [Edin]

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝင်းရီ
Asso: Prof : Win Yee

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surgery],
Dip.Med.Ed

ပါမောက္ခဦးညီညီဆွေ
Prof: Nyi Nyi Swe

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S.Ed, Dr.Med.Sc ( General Surgery),
Senior Consultant Surgeon

တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးမင်းထင်
Asso: Prof: Dr. Min Htin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery), MRCSEd.,
Dr.Med.Sc ( General Surgery)

ပါမောက္ခဦးစံရီ
Prof: San Yi

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S (Edin), F.A,C.S (USA)
F.I.C.S (USA) Dr.Med.Sc (Surgery)