ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ General Surgeons

ပါမောက္ခဦးဟန်ဝင်း
Prof : Han Win

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Surg),F.R.C.S ( Edin ), Dr.Med.Sc,( Surg)

Date & Time

Mon, Wed, Fri – 2:00 PM to 4:00PM (တနင်္လာ ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)
Tue, Thur, Sat – 1:00 PM to 3:30 PM (အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊စနေ)

ဒေါက်တာဦးဉာဏ်သိန်း
Dr. Nyan Thein

Qualifications

M.B.,B.S(Ygn) , M.Med.Sc ( Surg),
F.R.C.S ( Irel), F.I.C.S ( USA)

Date & Time

Tue, Thu -2:00 PM
(အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး)

ပါမောက္ခဦးအေးမွန်
Prof : Dr. Aye Mon

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surgery],F.R.C.S (Edin), F.I.C.S( USA), Dip, Med.Edu

Date & Time

Mon, Wed, Fri – 5:00 PM (တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ သောကြာ)

ပါမောက္ခ ဦးသိန်းလွင်
Prof: Thein Lwin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surg], F.R.C.S [Edin]

Date & Time

Mon, Wed, Fri -4:00 PM
(တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ)
Tue, Thu, Sat -9:00 AM
(အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊စနေ)

ပါမောက္ခ ဒေါ်တင်တင်မာ
Prof : Tin Tin Mar

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surg]
F.R.C.S [Edin], Dr.Med.Sc, [General Surgery] Dip.Med.Edu

Date & Time

Tue, Thu – 4:30 PM (အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး)
Sat – 2:00 PM (စနေ)

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝင်းရီ
Asso: Prof : Win Yee

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Surgery],
Dip.Med.Ed

Date & Time

Tue, Thu, Sat - 7:00 AM
(အင်္ဂါ၊ကြာသပတေး၊စနေ)

ဒေါက်တာညီညီဆွေ
Dr. Nyi Nyi Swe

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S.Ed, Dr.Med.Sc ( General Surgery),
Senior Consultant Surgeon

Date & Time

Tue, Thu – 4:30 PM (အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး)

တွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးမင်းထင်
Asso: Prof: Dr. Min Htin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery), MRCSEd.,
Dr.Med.Sc ( General Surgery)

Date & Time

Tue, Thu, Sat – 7:00 AM to 8:00 AM
(အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး ၊ စနေ)

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဦးစံရီ
Asso: Prof: San Yi

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [Surgery],
M.R.C.S (Edin), F.A,C.S (USA)
F.I.C.S (USA) Dr.Med.Sc (Surgery)

Date & Time

Sat, Sun – 9:00 AM (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
Mon, Wed – 5:00 PM (တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး)