အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ Gastroenterologist

ပါမောက္ခ ဦးသိန်းစော
Prof : Thein Saw

Qualifications

M.B., B.S,(Ygn), MRCP(UK),
FRCP (Edin) Constultant Gastroenterologist

ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းဆွေ
Prof : Than Than Swe

Qualifications

M.B.,B.S, Ph.D [japan],
F.R.C.P [Edin]

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်စန်းအေး
Prof Dr. Khin San Aye

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int.Med]
Dr.Med.Sc (Gastroenterology)
Professor/Senior Consultant Gastroenterologist

ဒေါက်တာ ဒေါ်သီတာစိုး
Dr. Thida Soe

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Int.Med], M.R.C.P[UK], Dr.Med.Sc(Gastroenterology), Gastroenterologist

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
Asso: Prof: Sandar Win

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), MRCP (UK), FRCP (Edin), Dr.Med.Sc (Gastroenterology)

ဒေါက်တာ ဒေါ်ဆွေမွန်မြ
Dr. Swe Mon Mya

Qualifications

M.B.,B.S(Ygn), M.Med.Sc(Int.Med), MRCP (UK), FRCP (Edin), Dr.Med.Sc(Gastroenterology) Associate Professor/ Senior Consultant Gastroenterologist

ဒေါက်တာ ဒေါ်အေးမြမြကျော်
Dr. Aye Mya Mya Kyaw

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc(Int.Med), Dr.Med.Sc(Gastroenterology)

ဒေါက်တာ ဦးလင်းထက်ဦး
Dr. Linn Htet Oo

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), M.R.C.P(UK), Dr.Med.Sc(Gastroenterology), F.R.C.P (Glasg), F.R.C.P(Edin)

ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းသန်းအေး
Dr. Than Than Aye

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [Int Medicine], Dip.Med.Sc(Em: Med:), MRCP(UK)

ပါမောက္ခ ဦးမိုးမြင့်အောင်
Prof: Moe Myint Aung

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int: Med:),
MRCP (UK), FRCP (Edin),
Dr.Med.Sc (Gastroenterology),
Consultant Gastroenterologist

ဒေါက်တာ ဒေါ်ဥမ္မာညွှန့်တင်
Dr. Ohnmar Nyunt Tin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Internal Medicine),
Dr.Med.Sc (Gastroenterology)
MRCP (UK), FRCP (Edin),
Consultant Gastroenterologist