ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Nephrologists

ပါမောက္ခ ဦးခင်မောင်မောင်သန်း
Prof : Khin Maung Maung Than

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), F.A.C.T.M ( Aust), Dr.Med.Sc ( General Medicine)

ပါမောက္ခ ဦးခင်မောင်ဌေး
Prof : Khin Maung Htay

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), DTM&H ( Lodon), M.R.C.P (UK), F.R.C.P ( Edin), Dr.Med.Sc( Medicine),
Member of International Society of Nephrology
Member of American Society of Nephrology

ပါမောက္ခ ဒေါ်ခင်သီတာသွင်
Prof : Khin Thida Thwin

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), M.R.C.P (UK), F.R.C.P ( Edin), Dr.Med.Sc( Nephrology)

ဒေါက်တာ ဦးကျော်စွာထက်
Dr. Kyaw Swar Htet

Qualifications

M.B.,B.S., M.Med.Sc, MRCP (UK)