ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Neurologists

ပါမောက္ခ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း
Prof : Nwe Nwe Win

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc ( Int.Med), M.R.C.P ( UK),
Dip.Med.Sc (Me), F.R.C.P (London)

ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝင်းမင်းသစ်
Prof : Win Min Thit

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), M.Med.Sc ( Int.Med), M.R.C.P[UK] D.C.N ( London),
F.R.C.P ( Edin), Professor/ Senior Consultant Neurologist

ဒေါက်တာ ဦးသာသာဦး
Dr. Thar Thar Oo

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), MD ( USA), MPH
Diplomate American Board of Psychiatry and Neurology Clinical Director,
Neurology Consultant Neurophysician

ပါမောက္ခ ဦးသန်းဝင်းညွန့်
Prof : Than Win Nyunt

Qualifications

M.B.,B.S ( Ygn), M.Med.Sc (Int.Med),M.R.C.P ( UK ), DGM (UK), Dr.Med.Sc ( Neurology)

ပါမောက္ခ ဒေါ်ဖြူဖြူလေး
Prof : Phyu Phyu Lay

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), Dr.Med.Sc ( Neurology), F.R.C.P ( Edin),
Fellowships in Clinical Neurology ( SGH) & Neuro Physiology (UMMC)

ပါမောက္ခ ဒေါ်စိမ်းမြမြအေး
Prof : Seinn Mya Mya Aye

Qualifications

M.B.,B.S , M.Med.Sc ( Int.Med), M.R.C.P ( UK),
F.R.C.P ( Edin) , Dr. Med.Sc ( Neurology)

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ဥမ္မာ
Asso: Prof: Dr. Ohnmar

Qualifications

M.B.,B.S (Ygn) , M.Med.Sc ( Int.Med), M.R.C.P ( UK),
Dr.Med.Sc ( Neurology), F.R.C.P (Edin), Fellowship in Neuromuscular (Singapore)
Associate Proffessor/ Senior Consultant Neurologist

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ထက်ထက်လင်း
Asso: Prof: Htet Htet Lin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Medicine), Dr.Med.Sc(Neurology), MRCP(UK), FRCP (Edin), FRCP (Glasg), Fellowship in Clinical Neurology (Malaysia)

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်မိုးမိုးဇော်
Prof: Dr. Moe Moe Zaw

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), MRCP (UK), FRCP (Edin), Dr.Med.Sc ( Neurology), Diploma in ME

ဒေါက်တာ ဒေါ် ခိုင်ရည်မွန်
Dr. Khine Yee Mon

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc(Int.Med),Dr.Med.Sc(Neurology)