သားဖွား/မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ Obstertricians & Gynaecologists

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်သန်း
Prof : Khin Myint Myint Than

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [OG],
F.R.C.O.G [UK], Dr.Med.Sc [OG]

Date & Time

Tue, Thu, Sat - 11:00 AM to 12:00 Noon
( အင်္ဂါ၊ ကြာသာပတေး၊ စနေ )

ပါမောက္ခဒေါ်ဝင်းဝင်းမြ
Prof : Win Win Mya

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK], Dr.Med.Sc [OG], Dip.Med.Educ, F.R.C.O.G

Date & Time

Wed – 2:30 PM to 4:00 PM (ဗုဒ္ဓဟူး)

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်သန်းတင်
Prof : Khin Khin Tin

Qualifications

M.B.,B.S. M.Med.Sc [O.G]
Obstetrician and Gynaecologist

Date & Time

Mon, Wed – 4:30 PM to 6:00 PM (တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး)
Fri – 10:00 AM to 12:00 Noon (သောကြာ)

ဒေါက်တာဒေါ်ကျင်ကျင်စန်း
Dr. Kyin Kyin San

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK]

Date & Time

Mon to Sat – 10:00 AM to 12:00 Noon
(တနင်္လာမှ စနေ)

ပါမောက္ခဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်
Prof : San San Myint

Qualifications

M.B., B.S, Dip.Med.Edu,
M.Med.Sc(OG) M.R.C.O.G (UK)
Dr.Med.Sc (OG), F.R.C.O.G (UK)
Prof/Head, Department of Obstetrics & Gynaecology,
Central Women’s Hospital

Date & Time

Tue - 4:30 PM to 6:00PM ( အင်္ဂါ )

ပါမောက္ခဒေါ်ခင်လေးကြွယ်
Prof : Khin Lay Kywe

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G],
M.R.C.O.G [UK],Dr.Med.Sc [OG]
F.R.C.O.G [UK]

Date & Time

Fri – 6:00 PM to 7:00 PM (သောကြာ)

ပါမောက္ခဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်
Prof : Kyi Kyi Nyunt

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK], Dr. Med.Sc [O.G]

Date & Time

Mon, Thu - 12:00 Noon to 2:00 PM ( တနင်္လာ ၊ ကြာသပတေး)

ဒေါက်တာမြတ်မြတ်ဝါ
Dr. Myat Myat Wah

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (OG), M.R.C.O.G

Date & Time

Mon, Wed, Fri, Sat – 10:00 AM to 12:00 Noon ( တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ စနေ )