ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ Paediatricians

ပါမောက္ခ ဒေါ်ကေသီထွန်း
Prof: Kay Thi Htun

Qualifications

M.B.,B.S, D.C.H (Glasgow), M.Med.Sc (Pead), M.R.C.P(UK), FRCP, F.A.C.T.M (Aus), Dr.Med.Sc (Pead), Dip.Med.Educ

ပါမောက္ခ ဦးကျော်ဇင်ဝေ
Prof : Kyaw Zin Wai

Qualifications

M.B.,B.S, M.MedSc [Pead], M.R.C. C.P.H [UK], Consultant [Pead]

ပါမောက္ခ ဒေါ်အေးအေးမြင့်
Prof : Daw Aye Aye Myint

Qualifications

M.B.,B.S, M.MedSc [Pead], DCH ( London ), M.R.CP (Paed), F.R.C.P ( UK )

ပါမောက္ခ ဒေါ်မေလွင်
Prof : May Lwin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med. Sc Paediatrics,M.R.C.P.C.H [UK],
Dr.Med Sc [Ped],Dip Med.Ed