စိတ်ရောဂါအထူးကုနှင့် အထွေထွေ အတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်ကြီးများ Psychiatrists / General Conselling

ဒေါက်တာ ဦးဇော်စိန်လွင်
Dr. Zaw Sein Lwin

Qualifications

M.B., B.S, D.P.M

ပါမောက္ခ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း
Prof: Swe Swe Win

Qualifications

M.B.,B.S, D.P.M, M.Med.Sc
(Psych), Consultant Psychiatrist

ဒေါက်တာ ဦးသော်ဇင်ထွန်း
Dr. Thaw Zin Tun

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Mental Health), Consultant Psychiatrist