ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးများ Radiologists

ဒေါက်တာ ဦးကျော်မြင့်
Dr. Kyaw Myint

Qualifications

M.B.,B.S, D..M.R.D

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်သက်ဖြိုးကြည်
Asso : Prof : Thet Phyo Kyi

Qualifications

M.B.,B.S, D.M.R.D, M.Med.Sc ( Radiology)

ဒေါက်တာ ဒေါ်သွယ်သွယ်စိုး
Dr. Thwe Thwe Soe

Qualifications

M.B.,B.S, D.M.R.D, M.Med.Sc[Radiology], Fellowship [Diagonstic & Inerventional] Radiology(Singapore), Consultant/ Associate Professor

ပါမောက္ခ ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်
Prof : Than Than Sint

Qualifications

M.B.,B.S, D.M.R.D, M.Med.Sc , Dr.Med.Sc ( Radiology) Professor, Consultant Radiology

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဦးသန်းဦး
Asso : Prof : Than Oo

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Radiology]

ဒေါက်တာ ဒေါ်သန္တာလွင်
Dr.Thandar Lwin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc,Dr.Med.Sc ( Radiology)

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်စိမ်းမို့မို့
Asso : Prof : Seinn Moh Moh

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc[Rodiology], Dr.Med.Sc(Radiology), Fellowship in Body Imaging (Singapore) Consultant Radiologist

တွဲဘက်ပါမောက္ခ ဒေါ်ရီရီခင်
Asso : Prof : Yi Yi Khin

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Radiology) AP/Senior Consultant Radiologist

ပါမောက္ခ ဦးတိုးဝင်း
Prof : Toe Win

Qualifications

M.B.,B.S, D.M.R.D, M.Med.Sc ( Radiology)