ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ URO Surgeons

ပါမောက္ခ ဦးသန်းအေး
Prof : Than Aye

Qualifications

M.B.,B.S, Dr.Med.Sc Urology(Hon),F.R.C.S ( ENG),
F.R.C.S ( Edin), F.A.C.S

ပါမောက္ခ ဦးတင်ဟိန်း
Prof : Tin Hein

Qualifications

M.B.,B.S,M.Med.Sc ( Surg),
F.I.C.S ( Urology)

ပါမောက္ခ ဦးကျော်စွာလှိုင်
Prof : Kyaw Swar Hlaing

Qualifications

M.B.,B.S,M.Med.Sc ( Surgery),F.R.C.S ( Edin), Dr.Med.Sc ( Surgery)

ပါမောက္ခ ဦးကျော်စိုးကျော်
Prof : Kyaw Soe Kyaw

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery), M.R.C.S (Edin), Dr.Med.Sc (Urologo)

ပါမောက္ခဦးဘုန်းမြင့်
Prof : Phone Myint

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (Surgery),
F.R.C.S (Edin), Dr.Med.Sc (Urology)