အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုပေးခြင်း Sleep Lab & Sleep Disorder Clinic

No. Name Qualifications Date & Time
1. ပါမောက္ခဦးရဲထွန်း
Prof: Ye Tun
M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med), Ph.D ( Japan),
FC.C.P (USA)
Sat – 3:00 PM to 5:00 PM