ဓါတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ Pathologists & Microbiologists

No. Name Qualifications
1. ပါမောက္ခဦးမျိုးညွှန့်
Prof : Myo Nyunt
Sr. Counsultant Pathologist/ IC M.B.,B.S , D.P ( Ygn), D.C.P ( Lon),
M Phil ( Lond ), F.A.C.T.M ( Aust), Ph.D, SAMA 4145
2. ဒေါက်တာဒေါ်အေးအေးမင်း
Dr. Aye Aye Min
M.B.,B.S , ( Ygn ), D.P., SAMA 1482
Sr. Counsultant Pathologist
Histopathologist Cytologist
Hammersmith Hospital England Trained
3. ပါမောက္ခဒေါ်ခင်သီတာအောင်
Prof : Khin Thida Aung
Sr. Counsultant Pathologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc ( Pathology),Ph.D( Pathology), Dip.Med.Edu, SAMA – 11376
4. ပါမောက္ခဒေါ်ဝါဝင်းထိုက်
Prof : Wah Win Htike
Sr. Counsultant Microbiologist
M.B.,B.S,Dip Med, M.Med.Sc (Micro) , Ph.D(Medical Mircobiology) SAMA- 9863
5. ဒေါက်တာဒေါ်ခွာညိုဇင်
Dr. Khwar Nyo Zin
Sr. Counsultant Microbiologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc ( Mircobiology) SAMA – 9843
6. ပါမောက္ခဒေါ်တင်မိုးမြ
Prof : Tin Moe Mya
Sr. Counsultant Pathologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc ,Ph.D( Pathology), Dip.Med.Edu, SAMA – 11376
7. ဒေါက်တာဇင်ဇင်သူ
Dr : Zin Zin Thu
Sr. Counsultant Pathologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc ,Ph.D( Pathology), SAMA – 15702
8. ဒေါက်တာဒေါ်ခင်မကြီး
Dr: Khin Ma Gyi
Counsultant Microbiologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc ( Mircobiology), SAMA – 8452
9. ဒေါက်တာဒေါ်ခင်စောအေး
Dr : Khin Saw Aye
Sr. Consultant Pathologist
M.B.,B.S, M.Med.Sc., Ph.D. (Pathology),Ph.D, F.R.C.P (Glag), SAMA-9832
10. ဒေါက်တာဦးမင်းသိမ်း
Dr. Min Thein
Residential Consultant Pathologist
M.B.,B.S., M.Med.Sc (Pathology)
SAMA-20955
11. ဒေါက်တာ ဦးအောင်ပိုင်
Dr. Aung Paing
Residential Consultant Pathologist
M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc (Pathology)
SAMA-27863