1

သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ Dental Surgeons

Thursday, February 7th, 2019


Warning: Undefined variable $post in /home/asiaroyal/public_html/wp-content/themes/ns-asiaroyalhospital/functions.php on line 225

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/asiaroyal/public_html/wp-content/themes/ns-asiaroyalhospital/functions.php on line 225
No. Name Qualifications Date & Time 1. ဒေါက်တာ ဦးရွှေလှိုင် Dr. Shwe Hlaing B.D.S, M.D.Sc(Ygn) Ph.D[Tokyo], F.I.C.C.D.E, F.I.C.D[USA] Mon,Wed,Fri – 5:00 ....

1